تلفن گویا

به منظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه، از طریق تلفن گویا با شماره 33328608-028  تماس حاصل فرمایید.