کارشناسان تحصیلات تکمیلی

کلیه مراحل آموزشی رشته های مختلف مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از زمان ثبت نام تا فارغ التحصیلی، در اداره تحصیلات تکمیلی انجام می پذیرد. کارشناسان کوشای این اداره تمام تلاش خود را به منظور اجرای قوانین و ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان گرامی، به کار می بندند. در ادامه به معرفی مسوول، کارشناسان شاغل و کلیه اطلاعات مرتبط با این اداره پرداخته می شود.