معرفی خدمت :

دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی دانشگاه پس از فراغت از تحصیل و اتمام تعهدات آموزش رایگان و سایر تعهدات ( در صورت وجود ) می توانند مدارک مربوط به فراغت از تحصیل خود را از دانشگاه دریافت نمایند. سامانه الکترونیکی دانش آموختگان دانشگاه جهت صرفه جویی در زمان، هزینه رفت و آمد و اقامت دانش آموختگان طراحی و اجرا شده است به گونه ای که این عزیزان در دورترین نقاط ایران از طریق این سامانه و با اتصال به اینترنت نسبت به ارایه مدارک اقدام می نمایند و پس از رفع نقایص احتمالی درخواست خود می توانند اصل مدارک فراغت از تحصیل خود را دریافت نمایند. اصل مدارک بصورت پست سفارشی و در کوتاهترین زمان به نشانی پستی متقاضی ارسال می گردد. این سامانه باعث شده است تا زمان دریافت مدارک فراغت از تحصیل از تقریبا بیست روز ( در ثبت نام سنتی ) تبدیل به تقریبا حداقل  چهار روز و حداکثر ده روز کاری شود.

شناسنامه خدمت :

شناسنامه خدمت صدور ریز نمرات المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی    

شناسنامه خدمت صدور گواهینامه موقت تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد 

شناسنامه خدمت صدور گواهینامه موقت تحصیلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد

شناسنامه خدمت صدور گواهینامه/دانشنامه تحصیلی المثنی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی 

شناسنامه خدمت صدور گواهینامه/دانشنامه تحصیلی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی  

شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به ارسال ریز نمرات مقاطع کاردانی تا دکتری

شناسنامه خدمت خرید تعهدات حین تحصیل مقاطع کاردانی تا دکتری

شناسنامه خدمت انجام امور مربوط به صدور تاییدیه تحصیلی مقاطع کاردانی تا دکتری

شناسنامه خدمت  صدور گواهی نامه موقت تحصیلی از طریق سامانه دانش آموختگان مقاطع کاردانی تا دکتری

شناسنامه خدمت صدور دانشنامه و مجوز از طریق سامانه دانش آموختگان مقاطع کاردانی تا دکتری

شناسنامه خدمت  لغو تعهدات محضری مقاطع کاردانی تا دکتری

شناسنامه خدمت  فرم شماره 12 (امور بین الملل) مقاطع کاردانی تا دکتری

شناسنامه خدمت انجام امور فراغت از تحصیل دانشجویان مقاطع کاردانی تا دکتری

 پرسش های متداول :

​​​​​​​

کد رهگیری دانش آموختگان در سامانه در دو مرحله صورت می پذیرد : 

    مرحله اول : دانش اموخته در سامانه ثبت نام نموده و کد رهگیری دریافت می کند تا زمان تایید توسط واحد بایگانی برای مشاهده اطلاعات از کد رهگیری استفاده می کند. 

   مرحله دوم : بعد از تایید دانش آموختگی، برای ایشان رمز عبور برای ورود به سامانه و اقدامات بعدی پیامک می شود. 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0