• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
  • کد خبر : ۴۲۲۶
گزارش عملكرد یك ساله اداره دانش آموختگان (از شهریور 1399 لغایت شهریور 1400) دانشگاه علوم پزشكی قزوین
گزارش عملکرد یک ساله اداره دانش آموختگان (از شهریور 1399 لغایت شهریور 1400) دانشگاه علوم پزشکی قزوین

گزارش عملکرد یک ساله اداره دانش آموختگان (از شهریور 1399 لغایت شهریور 1400) دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ردیف  عنوان  تعداد
1 صدور دانشنامه در تمام رشته¬ها تا دکترای عمومی 294
2 فراغت از تحصیل در تمام رشته ها تا دکترای عمومی 563
3 صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات در تمام رشته¬ها تا دکترای عمومی 344
4 صدور تاییدیه تحصیلی در تمام رشته¬ها تا دکترای عمومی به دانشگاه¬های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی همه رشته¬ها و مقاطع سراسر کشور 142
5 ارسال ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصیل به دانشگاه­های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی همه رشته­ها و مقاطع سراسر کشور 163
6 ابطال معافیت تحصیلی مشمولین نظام وظیفه 119
7 ارسال فرم شماره 12 به وزارت متبوع و تاییدیه آن به دانشکده ها 49
8 محاسبه و خرید تعهدات آموزش رایگان 170
9 وثیقه گذاری 8
10 گواهی فراغت، ابطال سند، عدم نیاز و ... 80

    

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0